Bypakke Grenland

Bypakke Grenland er en samling prosjekter - store og små - som vil gjøre Grenland mer attraktivt for næringsliv og befolkning. Det skal bli enklere og tryggere å være syklist og gående, og å ta bussen til skole/jobb og i fritiden. Trafikkavviklingen skal bli tryggere og mer effektiv. Tiltakene skal gjøre bymiljøene triveligere, og ikke minst: Tiltakene vil være med på å redusere den negative klimapåvirkningen i Grenland, og skal bidra til oppfyllelse av Stortingets vedtatte klimamål.

Bypakka er delt inn i tre faser hvor av fase 1 (2015– 2025) er beregnet til 2,67 milliarder (i 2015 kr). Den er et spleiselag mellom brukere (51 %), staten (22 %) og fylkeskommune/kommuner (27 %).

For mer informasjon - www.bypakka.no


Powered by: Bloc